کینه (۱۵۸ تصویر)

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۲

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۶

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی
۵

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۴

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

ازروی #کینه نیست که خنجر 🔪میزنند...                      مرد...

ازروی #کینه نیست که خنجر 🔪میزنند...                      مرد...

اعتماد ...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۲

اعتماد ...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

دلتنگی...شعری ازمحمد علی دهقان کروکی مُتخلِّص به م.بهنام
۲

دلتنگی...شعری ازمحمد علی دهقان کروکی مُتخلِّص به م.بهنام

عشق یعنی جولانِ قلبهای طغیانگر...شعری سپیدازمحمدعلی دهقان کروکی

عشق یعنی جولانِ قلبهای طغیانگر...شعری سپیدازمحمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

باور... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

باور... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

چند روایت و حدیث ناب بمناسبت شهادت امام هادی

چند روایت و حدیث ناب بمناسبت شهادت امام هادی

#مغرورم ؟؟؟؟       《 .................》#عشقم میکشه .!!      ...

#مغرورم ؟؟؟؟ 《 .................》#عشقم میکشه .!! ...