کیمیاگر (۳۱ تصویر)

خدا عادل نبود
۱

خدا عادل نبود

هنگامی که آرزوی چیزی را دارید سراسر کیهان همدست می شود ،تا ب...
۱

هنگامی که آرزوی چیزی را دارید سراسر کیهان همدست می شود ،تا ب...

🦋نورا صدایش را کمی بلندتر کرد و ادامه داد: « با این ماجرایی ...

🦋نورا صدایش را کمی بلندتر کرد و ادامه داد: « با این ماجرایی ...

🦋از پیرمردی اشارتی از جوانی به سر دویدن جوان اما به هوای نان...

🦋از پیرمردی اشارتی از جوانی به سر دویدن جوان اما به هوای نان...

🦋گروهی از یاران نزد رسول خدا نشسته بودند که سلمان، ابوذر، مق...

🦋گروهی از یاران نزد رسول خدا نشسته بودند که سلمان، ابوذر، مق...

🦋اخم شافعی و ابویوسف سخت در هم رفته بود. حتی هارون هم چهره د...

🦋اخم شافعی و ابویوسف سخت در هم رفته بود. حتی هارون هم چهره د...

🦋یونس خانه را از پشت پنجره ورانداز کرد. انگار گردی از زمان ب...

🦋یونس خانه را از پشت پنجره ورانداز کرد. انگار گردی از زمان ب...

کیمیاگری تبدیل مس به طلا نیست، بلکه تبدیل جهل به آگاهی، تبدی...
۲۳

کیمیاگری تبدیل مس به طلا نیست، بلکه تبدیل جهل به آگاهی، تبدی...

#معرفی_کتاب📚 #کیمیاگررمان کیمیاگر اثر مشهور و برجسته پائولو ...
۲

#معرفی_کتاب📚 #کیمیاگررمان کیمیاگر اثر مشهور و برجسته پائولو ...

♻دانلود کتاب صوتی کیمیاگر♻⭕موضوع: رمان📝نویسنده: پائولو_کوئیل...

♻دانلود کتاب صوتی کیمیاگر♻⭕موضوع: رمان📝نویسنده: پائولو_کوئیل...

#بخونهنگامی که آرزوی چیزی را دارید سراسر کیهان همدست می شود ...
۱

#بخونهنگامی که آرزوی چیزی را دارید سراسر کیهان همدست می شود ...

‏تنها یک چیز است که دسترسی به امید را غیرممکن می‌سازد: ترس ا...
۹

‏تنها یک چیز است که دسترسی به امید را غیرممکن می‌سازد: ترس ا...

| #معرفی_کتاب | #کیمیاگر :books:انسان ها از دنبال کردنِ مهم ...
۳

| #معرفی_کتاب | #کیمیاگر :books:انسان ها از دنبال کردنِ مهم ...

#کیمیاگر #پائولو_کوئیلو

#کیمیاگر #پائولو_کوئیلو

راز آینده در "اکنون" است. اگر به "اکنون" توجه بسپاری، می توا...

راز آینده در "اکنون" است. اگر به "اکنون" توجه بسپاری، می توا...

زمانی که عاشق هستیم، همیشه تلاش می‌کنیم بهتر از اون چیزی باش...

زمانی که عاشق هستیم، همیشه تلاش می‌کنیم بهتر از اون چیزی باش...