کیست_تخمدان (۵ تصویر)

:dizzy_symbol:اگر در اواسط #رابطه_ج*نس*ی در پهلوها احساس درد...

:dizzy_symbol:اگر در اواسط #رابطه_ج*نس*ی در پهلوها احساس درد...

:white_left_pointing_backhand_index:وقتی فردی مبتلا به ویروس...
۱

:white_left_pointing_backhand_index:وقتی فردی مبتلا به ویروس...

زگیل تناسلی با سوزاندن و کرایو یا فریز یا #لیزر فقط ضایعه رف...

زگیل تناسلی با سوزاندن و کرایو یا فریز یا #لیزر فقط ضایعه رف...

:cross_mark:تبخال_تناسلی یا هرپس تناسلی  یه بیماری ویروسیه ک...
۲۰

:cross_mark:تبخال_تناسلی یا هرپس تناسلی یه بیماری ویروسیه ک...

درمان بیماری های زنان به کمک طب سوزنی.:low_brightness_symbol...

درمان بیماری های زنان به کمک طب سوزنی.:low_brightness_symbol...

digikala