کپی_ممنوع (۸۵۶ تصویر)

#ایده 📀💡↓نـــام‌کـاربری شـاخ👑🎭اگـه میخـواید نـام‌‌کـاربریتـو...

#ایده 📀💡↓نـــام‌کـاربری شـاخ👑🎭اگـه میخـواید نـام‌‌کـاربریتـو...

‍فک‍ کن‍ بری‍ ‍یه‍ جایه‍ بآلآبالآبالآبالآبالآوبآتکرار یهـ حر...
۱۱۴

‍فک‍ کن‍ بری‍ ‍یه‍ جایه‍ بآلآبالآبالآبالآبالآوبآتکرار یهـ حر...

خآک‍ صپاریم‍ ‍عزگریه‍ ‍بدم‍ میآد"عزلبآص‍ مشکی‍ متنفرم‍"عزبود...
۱۶۱

خآک‍ صپاریم‍ ‍عزگریه‍ ‍بدم‍ میآد"عزلبآص‍ مشکی‍ متنفرم‍"عزبود...

۹۹.۶.۲۶ #کپی_ممنوع
۱۱

۹۹.۶.۲۶ #کپی_ممنوع

۹۹.۶.۲۳#کپی_ممنوع

۹۹.۶.۲۳#کپی_ممنوع

خوبی؟آره‌خوبم:)با‌بغض‌خوبم:)با‌درد‌خوبم:)با‌زخم‌زبون‌‌اطرافی...

خوبی؟آره‌خوبم:)با‌بغض‌خوبم:)با‌درد‌خوبم:)با‌زخم‌زبون‌‌اطرافی...

میدونی تقصیر ما نیست که امروزمون این شکلیههیچ چیزی دست ما نی...
۳۲

میدونی تقصیر ما نیست که امروزمون این شکلیههیچ چیزی دست ما نی...

#کپشـن!~وقتی در زندگیت جایی برای تازه واردها نیست، آدمهای مش...

#کپشـن!~وقتی در زندگیت جایی برای تازه واردها نیست، آدمهای مش...

اولین شام غریبانی بود که توی خونه بودم
یا امام حسین  نا امید...
۲

اولین شام غریبانی بود که توی خونه بودم یا امام حسین نا امید...

خودم در اورده 👇مستت هستم 🌈مست موهای پریشانت🌺مست چشمان سیاهت🖤...
۱

خودم در اورده 👇مستت هستم 🌈مست موهای پریشانت🌺مست چشمان سیاهت🖤...

digikala