کپی_با_ذکر_صلوات (۳۲۵ تصویر)

و قسم به دانه دانه ینخ های چادر مادرمانکه عافیت و عاقبت بخیر...
۳

و قسم به دانه دانه ینخ های چادر مادرمانکه عافیت و عاقبت بخیر...

تار و پودهای تورشته به رشتهو با مهر، به جانم بافته شده تو مح...

تار و پودهای تورشته به رشتهو با مهر، به جانم بافته شده تو مح...

🌿از خدا می‌خواهمضامن همان عفتی باشد که شهدا بخاطر بخشیدنش به...

🌿از خدا می‌خواهمضامن همان عفتی باشد که شهدا بخاطر بخشیدنش به...

چادرانه

چادرانه

#مباهلهختم کلمه من و گریز به یه جمله روضه و التماس دعا 👇👇👇کر...
۲

#مباهلهختم کلمه من و گریز به یه جمله روضه و التماس دعا 👇👇👇کر...

#مباهلهاما نکته عجیب در آخر این صلح نامه اینست که👇👇👇 رسول ال...
۲

#مباهلهاما نکته عجیب در آخر این صلح نامه اینست که👇👇👇 رسول ال...

#مباهلهحالا ببینیم بنا شد هیئت نجران چه مبلغی را در سال بپرد...
۳

#مباهلهحالا ببینیم بنا شد هیئت نجران چه مبلغی را در سال بپرد...

#مباهلهاین حادثه تاریخی، نشانه این است که این آیه دوم،⚡️ آیه...
۱

#مباهلهاین حادثه تاریخی، نشانه این است که این آیه دوم،⚡️ آیه...

#مباهلهعرض کردم  که آنها بعد از مشورت به این نتیجه رسیدند که...

#مباهلهعرض کردم که آنها بعد از مشورت به این نتیجه رسیدند که...

#مباهلهاما سؤال اینست که حضرت چگونه مباهله کردند ⁉️ مباهله ح...

#مباهلهاما سؤال اینست که حضرت چگونه مباهله کردند ⁉️ مباهله ح...

#مباهلهمطلب دیگر، بیان روایات شریفه است 👇👇👇 هنگامی که صحبت ا...

#مباهلهمطلب دیگر، بیان روایات شریفه است 👇👇👇 هنگامی که صحبت ا...

#مباهلهنکته دیگری که باید بیان شود این ست که  👈چون حضرت خودش...

#مباهلهنکته دیگری که باید بیان شود این ست که 👈چون حضرت خودش...

#مباهلهگروه نمایندگان وقتی در مقابل منطق استوار و محکم رسول ...
۵

#مباهلهگروه نمایندگان وقتی در مقابل منطق استوار و محکم رسول ...

#مباهلهپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جواب، به آثار بندگ...

#مباهلهپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جواب، به آثار بندگ...

#مباهلهرسول گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند 👇👇👇اسلام و تسل...

#مباهلهرسول گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند 👇👇👇اسلام و تسل...

#مباهلهاما آنان اشتباه کرده بودند و فکر می‌کردند که رسول الل...

#مباهلهاما آنان اشتباه کرده بودند و فکر می‌کردند که رسول الل...

#مباهلهاما در این باره ، باید در دو موضع صحبت شود  یکی 👈 مذا...

#مباهلهاما در این باره ، باید در دو موضع صحبت شود یکی 👈 مذا...

#مباهلهسلام خدمت همه ی دوستان خوب و بزرگوارم 💐روز مباهله ، ر...
۴

#مباهلهسلام خدمت همه ی دوستان خوب و بزرگوارم 💐روز مباهله ، ر...

#روز_مرگی_چرا؟؟اما خستگی زوجین از یكدیگر مسئله ای متفاوت است...
۲

#روز_مرگی_چرا؟؟اما خستگی زوجین از یكدیگر مسئله ای متفاوت است...