کپشن_خاص (۴۲۰ تصویر)

#بخون☺💛گفتم: میدونی..کاش #زندگی عین یه نوار کاست بودگفت:نوار...
۱۰

#بخون☺💛گفتم: میدونی..کاش #زندگی عین یه نوار کاست بودگفت:نوار...

#Love is not #blind ‌‌؛it simply enables one to see things #...

#Love is not #blind ‌‌؛it simply enables one to see things #...

تگش کن 😍♥️.رادیوی زندگی منروی موجِ خنده‌های توستبخند که بودن...

تگش کن 😍♥️.رادیوی زندگی منروی موجِ خنده‌های توستبخند که بودن...

اسمشو لو بده! 😍♥️می خواهم اسم تو را لو بدهمقرارهای مخفیمان ر...
۵

اسمشو لو بده! 😍♥️می خواهم اسم تو را لو بدهمقرارهای مخفیمان ر...

♥️ تگش کن ♥️.ﻭﻗﺘﯽ ڪہ زیاد ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﭼ...
۸

♥️ تگش کن ♥️.ﻭﻗﺘﯽ ڪہ زیاد ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﭼ...

تگش کن 😍♥️همیشه فکر میکردم چشم های رنگی خاص اند !اینکه مرد ر...

تگش کن 😍♥️همیشه فکر میکردم چشم های رنگی خاص اند !اینکه مرد ر...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...
۱

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...
۱

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

من،تو را، فروختمت؛به تمام خاطرات خوب!من،تو را، بی نیاز شدم؛ب...

من،تو را، فروختمت؛به تمام خاطرات خوب!من،تو را، بی نیاز شدم؛ب...

یک نفر یک روز، مرا با تمام نابلدی هایم دوست خواهد داشت ..!#م...
۹

یک نفر یک روز، مرا با تمام نابلدی هایم دوست خواهد داشت ..!#م...

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برودلذتش کنج دلت تا به ابد خواه...
۲

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برودلذتش کنج دلت تا به ابد خواه...

کپشنو بخونید اتفاقات جالبی که تو کنسرت دیشب افتاد
۱۰

کپشنو بخونید اتفاقات جالبی که تو کنسرت دیشب افتاد

دوست داشتن تو...خیلی چیزهایادمن داد...مثلا اینکه ...میشوددری...
۱

دوست داشتن تو...خیلی چیزهایادمن داد...مثلا اینکه ...میشوددری...

دیدنی باش
عکس بلند

دیدنی باش

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...

#کپشن_خاص #مدلينگ #کپشن #مدلینگ #مدلینگ_ایران #مدل #کپشن_کوت...