کوی_دانشگاه (۶ تصویر)

‏#آدرس_عوضی میدادن، وقتی آدرس عوضی مد نبود...#تاجزاده #فتنه_...
۱

‏#آدرس_عوضی میدادن، وقتی آدرس عوضی مد نبود...#تاجزاده #فتنه_...

غائله آفرینان ۱۸ تیر ۷۸ در #کوی_دانشگاه ، همان کسانی هستند ک...
۱

غائله آفرینان ۱۸ تیر ۷۸ در #کوی_دانشگاه ، همان کسانی هستند ک...

:large_red_circle: #خشکه_مقدسها عامل بی دینی و #بیحجابی در ا...
۲

:large_red_circle: #خشکه_مقدسها عامل بی دینی و #بیحجابی در ا...

#آخر_هفته_روحانی_رفتهاین شعاری بود که در ایام انتخابات از مخ...
۸

#آخر_هفته_روحانی_رفتهاین شعاری بود که در ایام انتخابات از مخ...

:anger_symbol:وقتی همه #خواب بودند....وقتی همه خواب بودند ات...

:anger_symbol:وقتی همه #خواب بودند....وقتی همه خواب بودند ات...

:white_heavy_check_mark: آشنایی با یکی از پرچم! های #اصلاحات...

:white_heavy_check_mark: آشنایی با یکی از پرچم! های #اصلاحات...