کوچه (۲۸۳ تصویر)

هر ازچند گاهی که دلم می‌گیردراهی محله‌های قدیمی تهران می‌شوم...
۲

هر ازچند گاهی که دلم می‌گیردراهی محله‌های قدیمی تهران می‌شوم...

.شما قشنگی رو ببین آخه😍میشه یه زیرانداز انداخت اونور کوچه تو...

.شما قشنگی رو ببین آخه😍میشه یه زیرانداز انداخت اونور کوچه تو...

شست #باران همه ی #کوچه  #خیابان ها راپس چرا مانده #غمت بر دل...

شست #باران همه ی #کوچه #خیابان ها راپس چرا مانده #غمت بر دل...

📎ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺎﻟﯿﺸ...

📎ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺎﻟﯿﺸ...

آه ای #صندوق_پستدلبرم کو؟ کجاست؟تو چرا #نامه ی من را نَسپردی...
۶

آه ای #صندوق_پستدلبرم کو؟ کجاست؟تو چرا #نامه ی من را نَسپردی...

معنی عشــــــــــــــــــــــق واقعــــــــــــــــی💕💕#با_لب...
۴

معنی عشــــــــــــــــــــــق واقعــــــــــــــــی💕💕#با_لب...

من میفهمم چه میگوییحتی اگر حرفی نزده باشی!تو تکه ای از وجود ...

من میفهمم چه میگوییحتی اگر حرفی نزده باشی!تو تکه ای از وجود ...

❤️خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوس...
۲

❤️خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوس...

تو را دوست دارمتای تقدس آیه های عشقبر شانه های خیس باران ......
۸

تو را دوست دارمتای تقدس آیه های عشقبر شانه های خیس باران ......

کاش میدانستی نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای...
۵

کاش میدانستی نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای...

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ❣ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ❣ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ...
۶

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ❣ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ❣ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ...

اون لحظه که میخنده ❣باید دکمه توقف زندگیو بزنی ❣فقط نگاش کنی...
۸

اون لحظه که میخنده ❣باید دکمه توقف زندگیو بزنی ❣فقط نگاش کنی...

عشق جانم دلم به بودنت قرصه همین که کنارمی ، همین که مث کوه پ...
۱

عشق جانم دلم به بودنت قرصه همین که کنارمی ، همین که مث کوه پ...

دروغ است که می گویند :انسان یکبار عاشق میشود "من هزار بار عا...
۱۴

دروغ است که می گویند :انسان یکبار عاشق میشود "من هزار بار عا...

تویی به جــــــــــــای همههیچکس به جــــــــــــای تو نیست😉...
۱

تویی به جــــــــــــای همههیچکس به جــــــــــــای تو نیست😉...

یــــــــــــک عدد امیـــــــــــــــــــد ب زندگـــــــــــ...
۱۱

یــــــــــــک عدد امیـــــــــــــــــــد ب زندگـــــــــــ...

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغ...
۲

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغ...

تو قشنگ ترین :چیزی هستی که تا همیشه یه گوشه تو قلبم نگه میدا...
۹

تو قشنگ ترین :چیزی هستی که تا همیشه یه گوشه تو قلبم نگه میدا...

مخاطب قلبم خاص ترین مخاطب قلبم به قدر نفس های عاشقانه ام دوس...
۳۱

مخاطب قلبم خاص ترین مخاطب قلبم به قدر نفس های عاشقانه ام دوس...

حفظ کنید تویِ زندگیتان آدم هایی را کهوقتی نیازشان دارید به چ...

حفظ کنید تویِ زندگیتان آدم هایی را کهوقتی نیازشان دارید به چ...