کوفی (۱۳ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #دروغ میگویم👇👇دروغ میگویم ما اهل #کوفه...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #دروغ میگویم👇👇دروغ میگویم ما اهل #کوفه...

معاویه گوسفندان مردم کوفه رو می دزدید،فحشش را امیرالمومنین(ع...
۱

معاویه گوسفندان مردم کوفه رو می دزدید،فحشش را امیرالمومنین(ع...

غَنا با نام رسمی جمهوری غنا کشوری در غرب قاره آفریقا است. آک...

غَنا با نام رسمی جمهوری غنا کشوری در غرب قاره آفریقا است. آک...

#محور_عبری_عربی_غربی در حال #شلیک آخرین #گلوله های #باقیماند...
۴

#محور_عبری_عربی_غربی در حال #شلیک آخرین #گلوله های #باقیماند...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...
۷

9/10/88از وسوسه ی #گندم ری درس بگیریدای فتنه گران ! از نُه د...

لطفاً #تاریخ بخوانیم ...لطفاً تاریخ #بدانیم تا #کوفی نباشیم؛...

لطفاً #تاریخ بخوانیم ...لطفاً تاریخ #بدانیم تا #کوفی نباشیم؛...

امام حسین(ع) چگونه از زانوی #نبی(ص) به #قتلگاه رسید؟

چرا در...

امام حسین(ع) چگونه از زانوی #نبی(ص) به #قتلگاه رسید؟ چرا در...

#آقا#جان ما همه #سرباز توایم.آقا جان ما #مثل#مسولین #کوفی نی...
۲

#آقا#جان ما همه #سرباز توایم.آقا جان ما #مثل#مسولین #کوفی نی...

#من_یمنی_ام #انا_یمانی 

خاندان #اشعریان اصالتا #یمنی بودند ...
۳

#من_یمنی_ام #انا_یمانی خاندان #اشعریان اصالتا #یمنی بودند ...