کوفته_برنجی (۶ تصویر)

#کوفته_برنجی مواد لازم▪️گوشت چرخکرده ٣٥٠ گرم▪️سبزی کوفته(سبز...
۳

#کوفته_برنجی مواد لازم▪️گوشت چرخکرده ٣٥٠ گرم▪️سبزی کوفته(سبز...

#کوفته_برنجیمواد لازم:برای 8-7 نفرلپه1/2 پیمانهنمکبه میزان ل...
۱۶

#کوفته_برنجیمواد لازم:برای 8-7 نفرلپه1/2 پیمانهنمکبه میزان ل...

کوفته برنجی. #کوفته_برنجیمن این طور درست میکنم کوفته برنجی ر...

کوفته برنجی. #کوفته_برنجیمن این طور درست میکنم کوفته برنجی ر...

طرز تهیه #کوفته_برنجیمواد لازم گوشت چرخکرده ٣٥٠ گرمسبزی کوفت...
۳

طرز تهیه #کوفته_برنجیمواد لازم گوشت چرخکرده ٣٥٠ گرمسبزی کوفت...

#کوفته_برنجیدستورپخت:اول ۲ پیمانه برنج ابکش شده رو با ۴۰۰گرم...
۱

#کوفته_برنجیدستورپخت:اول ۲ پیمانه برنج ابکش شده رو با ۴۰۰گرم...

#کوفته_برنجیچی احتیاج دارم ؟!احتیاج داری به نیم کیلو گوشت چر...

#کوفته_برنجیچی احتیاج دارم ؟!احتیاج داری به نیم کیلو گوشت چر...

digikala