کوفته (۴۸ تصویر)

استان فارسیا دستا بالا؟😍 #کلمپلو #کلم #پلو #کوفته #قلقلی #شی...
۷

استان فارسیا دستا بالا؟😍 #کلمپلو #کلم #پلو #کوفته #قلقلی #شی...

#خورشت #کوفته #خورشت_کوفته_انار_و_گردوبرای درست کردن این کوف...

#خورشت #کوفته #خورشت_کوفته_انار_و_گردوبرای درست کردن این کوف...

#کوفتهطرزتهیه:یک کیلو گوشت چرخ کردهیک کیلو سبزی کوفتهدوپیمان...
۷۳

#کوفتهطرزتهیه:یک کیلو گوشت چرخ کردهیک کیلو سبزی کوفتهدوپیمان...

بچه ها بدوید فقط کیا کوفته تبریزی دوستش دارن؟ #کوفته_تبریزی:...
۱۳

بچه ها بدوید فقط کیا کوفته تبریزی دوستش دارن؟ #کوفته_تبریزی:...

#کوفته مواد لازم:
۲

#کوفته مواد لازم:

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...
۱۷

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...
۳

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

#طنز:face_savouring_delicious_food:   دقت کردین دلمه چقدر خو...
۲

#طنز:face_savouring_delicious_food: دقت کردین دلمه چقدر خو...

#کوفته غذایی آذربایجانی و سنتیکه نمیشه ازش گذشت
۱۱

#کوفته غذایی آذربایجانی و سنتیکه نمیشه ازش گذشت

#والپیپر #کوفته قلقلی

#والپیپر #کوفته قلقلی

#کوفتهگوشت چرخ کرده 600 گرم لپه 1 پیمانهبرنج 1 پیمانه پیاز  ...
۵

#کوفتهگوشت چرخ کرده 600 گرم لپه 1 پیمانهبرنج 1 پیمانه پیاز  ...

#کوفتهگوشت چرخکرده 300 گرملپه نصف پیمانهبرنج آشی نصف پیمانهس...
۲

#کوفتهگوشت چرخکرده 300 گرملپه نصف پیمانهبرنج آشی نصف پیمانهس...

#کوفتهطرزتهیه:یک کیلو گوشت چرخ کردهیک کیلو سبزی کوفتهدوپیمان...

#کوفتهطرزتهیه:یک کیلو گوشت چرخ کردهیک کیلو سبزی کوفتهدوپیمان...

#کوفته ایزمیرنیم کیلو گوشت چرخ کرده (متوسط چربی)1 پیاز متوسط...

#کوفته ایزمیرنیم کیلو گوشت چرخ کرده (متوسط چربی)1 پیاز متوسط...

#کوفته مامان پز :face_savouring_delicious_food:
۲

#کوفته مامان پز :face_savouring_delicious_food:

:leaf_fluttering_in_wind::fallen_leaf::leaf_fluttering_in_wi...
۱

:leaf_fluttering_in_wind::fallen_leaf::leaf_fluttering_in_wi...

دستپخت#کوفته
۸

دستپخت#کوفته