کوردی (۲۱۹ تصویر)

12/12#کوردی#طراحی_تایم🎨
۳۱

12/12#کوردی#طراحی_تایم🎨

'ای فَلک'#کوردی
۱۹

'ای فَلک'#کوردی

#کوردی#طراحی_تایم🎨
۲۲

#کوردی#طراحی_تایم🎨

#کوردی

#کوردی

#کوردی
۳

#کوردی

#کوردی
۱

#کوردی

#کوردی
۲

#کوردی

#کوردی
۱

#کوردی

#کوردی #آوات_بوکانی #کوردستان #بوکان #لایک_فالو_کامنت_یادتون...
۱

#کوردی #آوات_بوکانی #کوردستان #بوکان #لایک_فالو_کامنت_یادتون...

امیرحسین قادری هرسینی

امیرحسین قادری هرسینی

من لە‌حواڵت تێدە‌گە‌‌م🖤ادیت یهویی😅#کوردی
۹

من لە‌حواڵت تێدە‌گە‌‌م🖤ادیت یهویی😅#کوردی