که (۱۶۳۸ تصویر)

#تاریخ#تولدم #تهران#ماموریت#بودم #الان#که #اومدم #بندر#همکار...
۸

#تاریخ#تولدم #تهران#ماموریت#بودم #الان#که #اومدم #بندر#همکار...

#معشوق من💘 #قسم به نامت💚 #آنقدر عاشقانه هایم را❤ #روی این دی...
۳

#معشوق من💘 #قسم به نامت💚 #آنقدر عاشقانه هایم را❤ #روی این دی...

فردا #حتما روز بهتری ست ...!!نبینم غصه می خوری #رفیق !نبینم ...
۳

فردا #حتما روز بهتری ست ...!!نبینم غصه می خوری #رفیق !نبینم ...

#به داشته ها ، موقعیت ها و آدم هایِ #خوب زندگی ام فکر می کنم...

#به داشته ها ، موقعیت ها و آدم هایِ #خوب زندگی ام فکر می کنم...

#در #هر #اجتماعی #که #بیشتر #قسم #خورده #شود #مرمانش #خرابکا...
۲۹

#در #هر #اجتماعی #که #بیشتر #قسم #خورده #شود #مرمانش #خرابکا...

#هنگامی #دستم#را#دراز#کردم#که#دستی#نبود !!#هنگامی#لب#به#زمزم...

#هنگامی #دستم#را#دراز#کردم#که#دستی#نبود !!#هنگامی#لب#به#زمزم...

#تمام نقشه ها ثابت میکنن #که تو #کره ی زمین منی  #خاص #عکس

#تمام نقشه ها ثابت میکنن #که تو #کره ی زمین منی #خاص #عکس

عجب دشتی عجب رودی   #عجب سبزی چه سرودی  #صدای نغمه بلبل  #که...

عجب دشتی عجب رودی #عجب سبزی چه سرودی #صدای نغمه بلبل #که...

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...

#پیچک تنهایت را  #محکم تر بجسب  #که انسان ها  #فاتحان خوبی ن...
۱

#پیچک تنهایت را #محکم تر بجسب #که انسان ها #فاتحان خوبی ن...

لحظه هایی هستند... #که هستیم...چه تنها... چه در جمع...اما با...
۷

لحظه هایی هستند... #که هستیم...چه تنها... چه در جمع...اما با...