کهـ (۴۲ تصویر)

#خـسـتـــم_از 
:black_club_suit:تــــ:heavy_black_heart:ــــ...
عکس بلند

#خـسـتـــم_از :black_club_suit:تــــ:heavy_black_heart:ــــ...

-گربادگرانـ سرکنیـ واے برمنـ-ازکوےِ دگرگذرکنیـ واے برمنـ#چهـ...
۱۸

-گربادگرانـ سرکنیـ واے برمنـ-ازکوےِ دگرگذرکنیـ واے برمنـ#چهـ...

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...
۱۱

#هوے؟گوش کن#ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم#دوسم داشت...

یادمه یبار وسط دعوا داد زد گفت انقد اخلاقت مزخرفه که هیچ دوس...
۱۴

یادمه یبار وسط دعوا داد زد گفت انقد اخلاقت مزخرفه که هیچ دوس...

عروسی یکی از اقوام بود ...رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن....
۲۴

عروسی یکی از اقوام بود ...رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن....

#کَفیتـُ بپوشـ و لباسـ تنتـ کنـ[:running_shirt_with_sash:]#م...
۵۲

#کَفیتـُ بپوشـ و لباسـ تنتـ کنـ[:running_shirt_with_sash:]#م...

#انقــد #لجبازم#کهـ #وقتے #همه#مشکے #پوشیدن#من #سفید #تنمهـ_...
۲

#انقــد #لجبازم#کهـ #وقتے #همه#مشکے #پوشیدن#من #سفید #تنمهـ_...

#وایـ بهـ مادرمـ قولـ دادمـ کهـ دیگهـ نزنمـ اینـ رگو:blue_he...

#وایـ بهـ مادرمـ قولـ دادمـ کهـ دیگهـ نزنمـ اینـ رگو:blue_he...

#مظلومـ ترازمنـ پیدانکردے♪#کهـ باجوابـ ندادناتـ داغونشـ کنیـ...
۲۸

#مظلومـ ترازمنـ پیدانکردے♪#کهـ باجوابـ ندادناتـ داغونشـ کنیـ...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

کسیـ خـوشْبَختیـ رو #بتـــ ڪادو نِـمیده :open_hands_sign:#بج...
۳

کسیـ خـوشْبَختیـ رو #بتـــ ڪادو نِـمیده :open_hands_sign:#بج...

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . .#تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . .#کهـ...
۲

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . .#تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . .#کهـ...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...
۲۴

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه:grinning_face_...
۱۸

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه:grinning_face_...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه+إ مـامـانینـا ...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه+إ مـامـانینـا ...

#گـریهــ هایـ منـ#همیشهـ واسه منـ#پناه اخرنـــ#سادگیــ منـ#د...

#گـریهــ هایـ منـ#همیشهـ واسه منـ#پناه اخرنـــ#سادگیــ منـ#د...

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . .#تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . .#کهـ...
۲

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . .#تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . .#کهـ...

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #ک...
۲

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #ک...