کن (۳۹۷ تصویر)

مامان چر در میزنید اینجا چیزی واسه دیدن نی:/‌💔
۳

مامان چر در میزنید اینجا چیزی واسه دیدن نی:/‌💔

#میخواهمت...#ولی...#دوری...خیلی خیلی #دور...نه #دستم به #دست...

#میخواهمت...#ولی...#دوری...خیلی خیلی #دور...نه #دستم به #دست...

#دوست #داشتی #فالوم #کن  #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن ...
۲

#دوست #داشتی #فالوم #کن #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن ...

#فول=#فول #دوست #داشتی #فالوم #کن  #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...
۷

#فول=#فول #دوست #داشتی #فالوم #کن #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...

#فول=#فول#دوست #داشتی #فالوم #کن  #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نر...

#فول=#فول#دوست #داشتی #فالوم #کن #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نر...

#خودم #دوست #داشتی #فالوم #کن #فول =#فول #لایک_فالو_کامنت_یا...
۳

#خودم #دوست #داشتی #فالوم #کن #فول =#فول #لایک_فالو_کامنت_یا...

#دوست #داشتی #فالوم #کن #فول =#فول #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...
۳

#دوست #داشتی #فالوم #کن #فول =#فول #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...

#فول=#فول #دوست #داشتی #فالوم #کن  #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اوم...

#فول=#فول #دوست #داشتی #فالوم #کن #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اوم...

معنی ماندن ِ بی عزت چیست؟قبل از آنکه آبروریزی شودخدایا، خودت...
۱۹

معنی ماندن ِ بی عزت چیست؟قبل از آنکه آبروریزی شودخدایا، خودت...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۲

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

😉🤣🤣#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...
۴

😉🤣🤣#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۷

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#کلیپ_مهراب#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترو...
۴

#کلیپ_مهراب#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترو...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۵

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

🤣🤣😉#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...
۲

🤣🤣😉#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...
۴

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...

#چیکرو_طنز#تکست #تیکه #تنهایی #شاخ #پسرونه #دخترونه #فاز_سنگ...