کنایه (۵۱ تصویر)

#کنایهاگرچه رفت بالا قیمت مرغکه از تخمش دگر یاری ندیدمولی در...
۱۲

#کنایهاگرچه رفت بالا قیمت مرغکه از تخمش دگر یاری ندیدمولی در...

#کنایه سنگین قالیباف به روحانی#روحانی : اگر‌میخواهید کسی رو ...
۱

#کنایه سنگین قالیباف به روحانی#روحانی : اگر‌میخواهید کسی رو ...

فقرفرهنگی

فقرفرهنگی

لبو فروشا تابستونا استراحت میکنن،بستنی فروشاهم زمستون ها است...
۳

لبو فروشا تابستونا استراحت میکنن،بستنی فروشاهم زمستون ها است...

خط بزنید از زندگی‌تان...تمامِ آدم‌های #بلاتکلیفی که غیرِقابل...
عکس بلند
۲

خط بزنید از زندگی‌تان...تمامِ آدم‌های #بلاتکلیفی که غیرِقابل...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#کنایه:expressionless_face::expressionless_face::expressionl...

#کنایه:expressionless_face::expressionless_face::expressionl...

#کنایه:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smi...
۱

#کنایه:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smi...

:heavy_black_heart:️| #چادرانه #شهادت فقط در خونغلطیدن نیست!...
۱

:heavy_black_heart:️| #چادرانه #شهادت فقط در خونغلطیدن نیست!...

#کنایه:neutral_face::neutral_face:حسن مابایدچوپون میشدیم چرا...
۱

#کنایه:neutral_face::neutral_face:حسن مابایدچوپون میشدیم چرا...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...
۱

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...
۳

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

#عشق #عاشقانه #استوری #کنایه #دخترونه #پسرونه #لایک #غمگین #...

digikala