کلام_خدا (۲۶ تصویر)

امروز مجموعه‌ی #بسیج_عظیم_مردمی، #بسیج_مستضعفان در کشور ما ی...

امروز مجموعه‌ی #بسیج_عظیم_مردمی، #بسیج_مستضعفان در کشور ما ی...

به سراغ قرآن بروید تا ...

به سراغ قرآن بروید تا ...

:sparkles:تلنگرانه:leaf_fluttering_in_wind:دلتو به خواندن قر...

:sparkles:تلنگرانه:leaf_fluttering_in_wind:دلتو به خواندن قر...

#کلام_خدا:diamond_shape_with_a_dot_inside: «وَلْیَعْفُوا وَل...

#کلام_خدا:diamond_shape_with_a_dot_inside: «وَلْیَعْفُوا وَل...

#کلام_خدا #بخون «وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّون...

#کلام_خدا #بخون «وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّون...

روزی یک آیه از #قرآن_کریممِنَ الَّذِینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ ...

روزی یک آیه از #قرآن_کریممِنَ الَّذِینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ ...

#هرروز_یک_آیه_با_قرآن:tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tul...
۳

#هرروز_یک_آیه_با_قرآن:tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tul...

#هرروز_یک_آیه_با_قرآن:tulip::tulip::tulip: » تفسیر المیزان -...
۲

#هرروز_یک_آیه_با_قرآن:tulip::tulip::tulip: » تفسیر المیزان -...

یک قدم!بقیه ش با من...بهشت؟!آره، خودِ خودِ بهشت رو‌ میگم!تو ...

یک قدم!بقیه ش با من...بهشت؟!آره، خودِ خودِ بهشت رو‌ میگم!تو ...

#قرآن در دو جا یعنی یکی در سوره مائده آیه 5 و دیگری در سوره ...
۱

#قرآن در دو جا یعنی یکی در سوره مائده آیه 5 و دیگری در سوره ...

#کلام_خدا #قران
۱

#کلام_خدا #قران

:heavy_large_circle:️ ‏هر دو ایمان و اطمینان داشتند. یکی به ...
۱

:heavy_large_circle:️ ‏هر دو ایمان و اطمینان داشتند. یکی به ...

سوره علق آیه 14 #قران #کلام_خدا #خدا #سوره_علق #دنیا #خدا_می...
۱

سوره علق آیه 14 #قران #کلام_خدا #خدا #سوره_علق #دنیا #خدا_می...

#کلام_خدا
۱

#کلام_خدا

‏هر وقت از دست کسی عصبانی شدین، یه لحظه، فقط یه لحظه به این ...
۱

‏هر وقت از دست کسی عصبانی شدین، یه لحظه، فقط یه لحظه به این ...

هرگزنمی گذارم به سمتت بیایند.وعده هایم، صداقت راه دروغینم را...

هرگزنمی گذارم به سمتت بیایند.وعده هایم، صداقت راه دروغینم را...

:heavy_black_heart:️را به خدا بسپار:♡خدایا...گفتی ناامید نبا...
۲

:heavy_black_heart:️را به خدا بسپار:♡خدایا...گفتی ناامید نبا...

:heavy_black_heart:️را به خدا بسپار:♡از شش جهت دنیا چشم می پ...
۲

:heavy_black_heart:️را به خدا بسپار:♡از شش جهت دنیا چشم می پ...

♡خدایا...گفتی ناامید نباشمنم روی حرفت حساب کردممیدونم سر قول...

♡خدایا...گفتی ناامید نباشمنم روی حرفت حساب کردممیدونم سر قول...

♡خوب باش...بهشت از همون جایی شروع میشه که به خدا اعتماد می ک...

♡خوب باش...بهشت از همون جایی شروع میشه که به خدا اعتماد می ک...