کفاره (۱۸ تصویر)

کیفر در این دنیا

کیفر در این دنیا

کفاره غیبت

کفاره غیبت

#آیامیدانستید #روزه #روزه_خواری #عذرشرعی #کفاره #کنکور #امتح...
۱

#آیامیدانستید #روزه #روزه_خواری #عذرشرعی #کفاره #کنکور #امتح...

📚 باطل کردن روزه به جهت نهی والدین💠 سؤال: اوائل #سن_تکلیف وا...
۷

📚 باطل کردن روزه به جهت نهی والدین💠 سؤال: اوائل #سن_تکلیف وا...

آدم‌هایی پیدا می‌شوند سی روز ماه رمضان را روزه می‌گیرند، عید...

آدم‌هایی پیدا می‌شوند سی روز ماه رمضان را روزه می‌گیرند، عید...

اندوه ممدوح!  🔝💡💡💡 #گناه #گناهکار #امام_صادق علیه السلام #کف...
۱

اندوه ممدوح! 🔝💡💡💡 #گناه #گناهکار #امام_صادق علیه السلام #کف...

:books:  باطل کردن روزه قضا:diamond_shape_with_a_dot_inside:...
۳

:books: باطل کردن روزه قضا:diamond_shape_with_a_dot_inside:...

:large_red_circle: چرا بعضی از  #مومنین در #گرفتاریندو بعضی ...

:large_red_circle: چرا بعضی از #مومنین در #گرفتاریندو بعضی ...

کفّاره خدمت به حاکمانامام موسی بن جعفر علیه‌السلام:«کَفّارَة...
۴

کفّاره خدمت به حاکمانامام موسی بن جعفر علیه‌السلام:«کَفّارَة...

:triangular_flag_on_post:مبلغ زکات #فطریه و #کفاره سال ۹۸:wh...

:triangular_flag_on_post:مبلغ زکات #فطریه و #کفاره سال ۹۸:wh...

#احکام #فطریه #نماز_و_روزه_قضا  #کفاره

#احکام #فطریه #نماز_و_روزه_قضا #کفاره

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدلا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ ب...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدلا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ ب...

#کفاره_روزه#کفاره#رفقا_مستضعفین منتظر_ما_هستند#نه_به_دولت#ام...

#کفاره_روزه#کفاره#رفقا_مستضعفین منتظر_ما_هستند#نه_به_دولت#ام...

#کفاره گناهان بزرگ

#کفاره گناهان بزرگ

آیا با #احکام و #کفاره #شکستن #دل آشنایید؟؟شکستن دل انسان مو...
۲

آیا با #احکام و #کفاره #شکستن #دل آشنایید؟؟شکستن دل انسان مو...

رسول الله (ص):.هرگاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پرورد...

رسول الله (ص):.هرگاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پرورد...