کسی_که_از_خدا_اطاعت_می_کند_از_خشم_مردم_باکی_ندارد (۱ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند :مَنْ أطاعَ اللّه‏ لَم یُبالِ س...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند :مَنْ أطاعَ اللّه‏ لَم یُبالِ س...