کسی (۳۴۸ تصویر)

# یه خط هم شما واسم بنویسید✨#کسی که همیشه کوتاه میاد،آخرش یه...
۲۰

# یه خط هم شما واسم بنویسید✨#کسی که همیشه کوتاه میاد،آخرش یه...

#کسی #رو #کوچیک #نکن
۱

#کسی #رو #کوچیک #نکن

#سه نفر هستندکه از هر دری بخواهندوارد بهشت میشوند. #کسی که خ...

#سه نفر هستندکه از هر دری بخواهندوارد بهشت میشوند. #کسی که خ...

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...

#براے #کسی کہ #دوستت #دارد ....‌     #زندگی باش،‌     نہ زنگ...

#براے #کسی کہ #دوستت #دارد ....‌ #زندگی باش،‌ نہ زنگ...

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ماهمیشه منتظریم و کسی نمی آید #ع...

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ماهمیشه منتظریم و کسی نمی آید #ع...

‌ای #کاش کسی باشدو #کابوس که دیدیدر گوشِ #تو آرام بگوید: #خب...

‌ای #کاش کسی باشدو #کابوس که دیدیدر گوشِ #تو آرام بگوید: #خب...

#کسی چه می‌داند، چطور می‌شود.. با یادِ کسی که نیست! این همه ...
۱

#کسی چه می‌داند، چطور می‌شود.. با یادِ کسی که نیست! این همه ...

#کسی سوال می کند به خاطر چه زنده ای؟و من برای زندگی تو را به...
۱

#کسی سوال می کند به خاطر چه زنده ای؟و من برای زندگی تو را به...

digikala