کسرا_بختیاریان (۱۳ تصویر)

يادمه يه روز كه از خواب پا شدم فهميدم يه تار موی سفيد توو سر...

يادمه يه روز كه از خواب پا شدم فهميدم يه تار موی سفيد توو سر...

پرسیدم:خوبی؟خندید و گفت:"ول میچرخیم علاف نباشیم"نشسته بود رو...
۷

پرسیدم:خوبی؟خندید و گفت:"ول میچرخیم علاف نباشیم"نشسته بود رو...

پرسیدم:خوبی؟خندید و گفت:"ول میچرخیم علاف نباشیم"نشسته بود رو...
۲

پرسیدم:خوبی؟خندید و گفت:"ول میچرخیم علاف نباشیم"نشسته بود رو...

دوری" اسم کوچک توست آن لحظه که صدایت را از پشت تمام تلفنهای ...

دوری" اسم کوچک توست آن لحظه که صدایت را از پشت تمام تلفنهای ...

:rose:تنبلا، رفوزه ها، مشروط شده ها رو تگ کنین:grinning_face...
۶

:rose:تنبلا، رفوزه ها، مشروط شده ها رو تگ کنین:grinning_face...

خانوم اجازه؟وقتی بهمون اخم می کنه ما هم می تونیم واسه تلافی ...
۶

خانوم اجازه؟وقتی بهمون اخم می کنه ما هم می تونیم واسه تلافی ...

واسش یه جوک فرستادم راجع به مشروطی و این حرفا.می تونستم کامل...
۱۱

واسش یه جوک فرستادم راجع به مشروطی و این حرفا.می تونستم کامل...

:memo:دوری" اسم کوچک توست آن لحظه که صدایت را از پشت تمام تل...

:memo:دوری" اسم کوچک توست آن لحظه که صدایت را از پشت تمام تل...

دارم توو آشپزخونه ظرفا رو می شورم.نشسته روو کاناپه چایی رو ه...
۲

دارم توو آشپزخونه ظرفا رو می شورم.نشسته روو کاناپه چایی رو ه...

واسش یه جوک فرستادم راجع به مشروطی و این حرفا.می تونستم کامل...
۶

واسش یه جوک فرستادم راجع به مشروطی و این حرفا.می تونستم کامل...

می پرسم چند درصد از زندگیت راضی هستی!؟میگه هشتاد درصد!می پرس...
۱۸

می پرسم چند درصد از زندگیت راضی هستی!؟میگه هشتاد درصد!می پرس...

خانوم اجازه؟وقتی بهمون اخم می کنه ما هم می تونیم واسه تلافی ...

خانوم اجازه؟وقتی بهمون اخم می کنه ما هم می تونیم واسه تلافی ...