کربلا_کاش_که_من_مسافرت_بودم (۳۷ تصویر)

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...
۱

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...

**#عشق_نوشت:#قفس یعنی #دهان من
وقتی #زبانم، روی #اسم شما #قف...

**#عشق_نوشت:#قفس یعنی #دهان من وقتی #زبانم، روی #اسم شما #قف...

**#غمنامه_نوشت:.ز #گریه ،حوله ی احرام دلبرم خیس است......صدا...

**#غمنامه_نوشت:.ز #گریه ،حوله ی احرام دلبرم خیس است......صدا...

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...
۲

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...
۲

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...

**#غمنامه_نوشت:اشکم چکید گوشه پلکم که خیس شدبا یک سلام بر تو...
۱

**#غمنامه_نوشت:اشکم چکید گوشه پلکم که خیس شدبا یک سلام بر تو...

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...

**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ نوشت:..#آهای_اربعینی_ها ! ...
۵

**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ نوشت:..#آهای_اربعینی_ها ! ...

**#سمانه_خانوم نوشت:..  این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت:.. این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...
۱

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...

**#سوختم_خدا*یـوسف گـمگشته باز آمـد ؟ ، نیـامد حافظا....تازه...

**#سوختم_خدا*یـوسف گـمگشته باز آمـد ؟ ، نیـامد حافظا....تازه...

**همه رفتند استراحت ..✔مداحان✔سینه زنان✔سخنرانان✔مستمعینو......

**همه رفتند استراحت ..✔مداحان✔سینه زنان✔سخنرانان✔مستمعینو......

**بسم الله الرحمن الرحیمابن ملجم : #قاری_قرآن  شمر : #جانباز...

**بسم الله الرحمن الرحیمابن ملجم : #قاری_قرآن شمر : #جانباز...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#درد_را_از_هر_طرف_که_بنویسی_درد_خوانده_میشود..در مدرسه ی ک...
۱

**#درد_را_از_هر_طرف_که_بنویسی_درد_خوانده_میشود..در مدرسه ی ک...