کربلا_لازمم (۳ تصویر)

#بسم_رب_الزهرا_س_#بسم_رب_الحسین_ع_..شب های جمعه مثل گدا پشت ...
۳

#بسم_رب_الزهرا_س_#بسم_رب_الحسین_ع_..شب های جمعه مثل گدا پشت ...

من و شش گوشه تان صبح قراری داریمدلبری کردن از او، ناز کشیدن ...
۱

من و شش گوشه تان صبح قراری داریمدلبری کردن از او، ناز کشیدن ...

#بسم_رب_الحسین هم شتابش بیشتر هم اینکه جایش بیشترکشتی اش هم ...

#بسم_رب_الحسین هم شتابش بیشتر هم اینکه جایش بیشترکشتی اش هم ...