کربلایی (۱۱۶ تصویر)

جـامانده های #قافله #شَـهادت را #زیـنب(س) بهتر میدانداز وقتی...

جـامانده های #قافله #شَـهادت را #زیـنب(س) بهتر میدانداز وقتی...

• نذر کردم دور تسبیحی بخوانم اهدنا• تا صراطم اربعین افتد به ...

• نذر کردم دور تسبیحی بخوانم اهدنا• تا صراطم اربعین افتد به ...

قافله سالارمن• کجایی ای دوای دردم#کربلایی_محمدحسین_حدادیانشه...

قافله سالارمن• کجایی ای دوای دردم#کربلایی_محمدحسین_حدادیانشه...

با آرامش سرت را روی بالش خود می گذاری و میخوابی. آرامشی که د...

با آرامش سرت را روی بالش خود می گذاری و میخوابی. آرامشی که د...

یاالهی و ربی .."!لحظه افطار حالم #کربلایی می‌شودحال خوب لحظه...

یاالهی و ربی .."!لحظه افطار حالم #کربلایی می‌شودحال خوب لحظه...

عمری به جز #بیهوده بودن سر نکردیم #تقویم ها گفتند و ما باور ...
۵

عمری به جز #بیهوده بودن سر نکردیم #تقویم ها گفتند و ما باور ...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

:camera_with_flash: گزارش تصویری #هیئت_محبان_علی_اکبر_علیه_ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#کربلایی

#کربلایی

روی سنگ ِ مزارتان باید حکَ شود #کربلایی ؛ چرا که پیش از #شها...

روی سنگ ِ مزارتان باید حکَ شود #کربلایی ؛ چرا که پیش از #شها...

در انتخاب #همسنگرت دقت کن!او که دلش #آسمانی باشدبه #خدا خواه...
۳

در انتخاب #همسنگرت دقت کن!او که دلش #آسمانی باشدبه #خدا خواه...

به یاد چایی شیرین #کربلایی هالبم حلاوت اهلا من العسل دارد!
۲

به یاد چایی شیرین #کربلایی هالبم حلاوت اهلا من العسل دارد!

digikala