کجاست (۹ تصویر)

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...

آنکه بی حرف کند،
حال مرا خوب
کجاست؟

 #بی_حرف 
 #کجاست

آنکه بی حرف کند، حال مرا خوب کجاست؟ #بی_حرف #کجاست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:dizzy_symbol: #کجاست.اقا؟بازهم #جمعه ای فرا رسیدبازهم رسیدم...

:dizzy_symbol: #کجاست.اقا؟بازهم #جمعه ای فرا رسیدبازهم رسیدم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهمکه دل چه میکشد از روزگار هج...

#کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهمکه دل چه میکشد از روزگار هج...

#کجاست ؟؟؟
۱۷

#کجاست ؟؟؟

میان #تاریکیتو را #صدا کردم#سکوت بود و نسیمکه #پرده را می بر...
عکس بلند

میان #تاریکیتو را #صدا کردم#سکوت بود و نسیمکه #پرده را می بر...