کتک (۱۹ تصویر)

:large_red_circle: #کتک‌خوردن_از_همسر:open_book:مرحوم کاشف ا...
۳

:large_red_circle: #کتک‌خوردن_از_همسر:open_book:مرحوم کاشف ا...

:anger_symbol:برائت علنی سلمان از عُمَر ابن خطاب غاصب و خشمگ...
۴

:anger_symbol:برائت علنی سلمان از عُمَر ابن خطاب غاصب و خشمگ...

:large_blue_diamond: توی #سریال های #صداوسیما چخبره؟  چقدر ت...
۲

:large_blue_diamond: توی #سریال های #صداوسیما چخبره؟ چقدر ت...

_ #عاشقانه_های_محسن_پلکم می‌پرد. پریدن که نه، پرپر می‌زند. ب...

_ #عاشقانه_های_محسن_پلکم می‌پرد. پریدن که نه، پرپر می‌زند. ب...

#دوستت_دارم #یادش_بخیر اونروزا ک بچه بودیم #دست هم می‌گرفتیم...
۴

#دوستت_دارم #یادش_بخیر اونروزا ک بچه بودیم #دست هم می‌گرفتیم...

:large_red_circle:حتی اگر تو را #کتک زدندخداوند متعال در آیه...

:large_red_circle:حتی اگر تو را #کتک زدندخداوند متعال در آیه...

آدولف #هیتلر که از کتک خوردن های روزانه توسط #پدرش خسته شده ...
۶

آدولف #هیتلر که از کتک خوردن های روزانه توسط #پدرش خسته شده ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #کتک زدن ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #کتک زدن ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #خشونت ف...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #خشونت ف...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:شهید محمودرضا بیضائی : :tul...
۱

:diamond_shape_with_a_dot_inside:شهید محمودرضا بیضائی : :tul...

:large_red_circle: وقتی #قاتل وحشی سه جوان برومند #نیروی_انت...
۹

:large_red_circle: وقتی #قاتل وحشی سه جوان برومند #نیروی_انت...

:large_red_circle: وقتی #قاتل وحشی سه جوان برومند #نیروی_انت...
۱

:large_red_circle: وقتی #قاتل وحشی سه جوان برومند #نیروی_انت...

#عکس:white_up_pointing_backhand_index::diamond_shape_with_a_...
۱

#عکس:white_up_pointing_backhand_index::diamond_shape_with_a_...

:heavy_check_mark:️ #کتک و تنبیه بدنی، جسم #کودک را تحقیر می...
۱

:heavy_check_mark:️ #کتک و تنبیه بدنی، جسم #کودک را تحقیر می...

رفتار دوگانه‌ای دیگر از اصلاح‌طلبانضرب و شتم دانشجوی منتقد د...
۶

رفتار دوگانه‌ای دیگر از اصلاح‌طلبانضرب و شتم دانشجوی منتقد د...

جنگ خائنانه و  نیابتی در اردوگاه اصلاحات?علل رفتارها و تبلیغ...
۲

جنگ خائنانه و نیابتی در اردوگاه اصلاحات?علل رفتارها و تبلیغ...

.خیلی از خانم ها گفتن که این همه در مورد حجابِ خانم ها میگید...

.خیلی از خانم ها گفتن که این همه در مورد حجابِ خانم ها میگید...

#عمارنامهاز خانومش پرسیدم:وقتی #شوهر جانبازت تعادلش رو از دس...
۶

#عمارنامهاز خانومش پرسیدم:وقتی #شوهر جانبازت تعادلش رو از دس...

#کتک کاری
۱

#کتک کاری

digikala