کاپیتانم (۷ تصویر)

تِکرارِ اسمِتِه تَمومِ دَفتَرَم:two_hearts::blue_heart: #کاپ...
۴۲

تِکرارِ اسمِتِه تَمومِ دَفتَرَم:two_hearts::blue_heart: #کاپ...

شاید باورت نشه ولی اینقدری که جای تو تیم خالیه(کفر نباشه)جای...
۱۰

شاید باورت نشه ولی اینقدری که جای تو تیم خالیه(کفر نباشه)جای...

غَمِت‌نَباشِه:cross_mark:مَن‌عاشِقِتَم:blue_heart: #SeyedMeh...
۳

غَمِت‌نَباشِه:cross_mark:مَن‌عاشِقِتَم:blue_heart: #SeyedMeh...

سید با عطا و رادین:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::...
۱

سید با عطا و رادین:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::...

مادربزرگ‌ها همه در یک جایی از قصه‌هایمان جا می‌مانند اما یاد...
۱۳

مادربزرگ‌ها همه در یک جایی از قصه‌هایمان جا می‌مانند اما یاد...

#کاپیتانم:pensive_face:
۲

#کاپیتانم:pensive_face:

#کاپیتانم:heavy_black_heart:

#کاپیتانم:heavy_black_heart: