کالاهای_کم_ارزش (۱ تصویر)

غرب به ته جاده رسیده و میگه زنان شیء نیستن، کالا نیستن اما.....

غرب به ته جاده رسیده و میگه زنان شیء نیستن، کالا نیستن اما.....