کافر (۴۵۳ تصویر)

گناه یعنی چی
۲

گناه یعنی چی

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

تغییر خلقت خداوند به خواست شیاطین

تغییر خلقت خداوند به خواست شیاطین

چرا مملکت ما جهان سوم هست...

چرا مملکت ما جهان سوم هست...

ای مردم  جز این نیست که خداست و شیطان...
۳

ای مردم جز این نیست که خداست و شیطان...

زخجالت چه کنم...

زخجالت چه کنم...

#لطفاً_بخونید👇#انسانیت ⁉﷽📛 در تعریف دین ، دین دو بخش داره ؛۱...

#لطفاً_بخونید👇#انسانیت ⁉﷽📛 در تعریف دین ، دین دو بخش داره ؛۱...

#احکام #کافر💠سوال ۳۲۸. لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:۱. م...
۲

#احکام #کافر💠سوال ۳۲۸. لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:۱. م...

توریسم جنسی کودکان...

توریسم جنسی کودکان...

🔰#معیار_اصلی_انتخاب_همسر💫همتایی و اهلیت، یعنی ببینی با چه کس...

🔰#معیار_اصلی_انتخاب_همسر💫همتایی و اهلیت، یعنی ببینی با چه کس...

لطفا از تکرار مجدد آن به‌پرهیزید...

لطفا از تکرار مجدد آن به‌پرهیزید...

چه چیزهایی می‌تواند در دارک وب پیدا شود...
۲

چه چیزهایی می‌تواند در دارک وب پیدا شود...

چت با خدا
۱

چت با خدا