کار_هرکس_نیست_خرمن_کوفتن (۱ تصویر)

باید که خون گریست..:pensive_face:   دیگه بعد از شهادت سردار ...
۲۵

باید که خون گریست..:pensive_face: دیگه بعد از شهادت سردار ...