کار_شایسته (۳ تصویر)

کهف۱۱۰
۱

کهف۱۱۰

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا و...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا و...

#مخالفت_با_هوای_نفس#حضرت_امام_موسی_کاظم_ع می فرمایند:إذا مَر...
۱

#مخالفت_با_هوای_نفس#حضرت_امام_موسی_کاظم_ع می فرمایند:إذا مَر...

digikala