کاری_از_me (۳۱ تصویر)

مبارکم باشههه:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:پیر نش...
۱۰۲

مبارکم باشههه:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:پیر نش...

ادامه بدید هر کی ی کوچولو بنویسه ازش:smiling_face_with_heart...
۷۸

ادامه بدید هر کی ی کوچولو بنویسه ازش:smiling_face_with_heart...

تاحالا شده اشتباهی بفرستی؟:face_with_tears_of_joy::grinning_...
۱۱۵

تاحالا شده اشتباهی بفرستی؟:face_with_tears_of_joy::grinning_...

کدومـــ؟:loudly_crying_face: :face_with_tears_of_joy:مامان ش...
۷۸

کدومـــ؟:loudly_crying_face: :face_with_tears_of_joy:مامان ش...

آدرس بده بیایم:face_with_tears_of_joy::smiling_face_with_ope...
۲۲

آدرس بده بیایم:face_with_tears_of_joy::smiling_face_with_ope...

بزن قدش:face_with_tears_of_joy::raised_hand:#کاری_از_me#پست_...
۱۳

بزن قدش:face_with_tears_of_joy::raised_hand:#کاری_از_me#پست_...

#بر_اساس_واقعیت:face_with_tears_of_joy:#کاری_از_me#پست_سفید#...
۵

#بر_اساس_واقعیت:face_with_tears_of_joy:#کاری_از_me#پست_سفید#...

:raised_hand: :face_without_mouth:  زنده ای بزار..:face_with...
۱۰۸

:raised_hand: :face_without_mouth: زنده ای بزار..:face_with...

همسن این بودی چیکار میکردی؟:confused_face::worried_face::gri...
۷۹

همسن این بودی چیکار میکردی؟:confused_face::worried_face::gri...

بگووو خودتو خالی کن:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_...
۲۴۰

بگووو خودتو خالی کن:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_...

خدایی چیشدهه؟؟:face_screaming_in_fear::face_with_open_mouth_...
۶۴

خدایی چیشدهه؟؟:face_screaming_in_fear::face_with_open_mouth_...

ینی دوس دارم سراین گویندگان خع بری رو بکوبونم تو دیوار بابا ...
۱۶

ینی دوس دارم سراین گویندگان خع بری رو بکوبونم تو دیوار بابا ...

وای آخــــــــــــ:confounded_face: :face_with_tears_of_joy:...
۳۲

وای آخــــــــــــ:confounded_face: :face_with_tears_of_joy:...

کیا قربانی شدن؟:face_with_tears_of_joy::grinning_face_with_s...
۵۱

کیا قربانی شدن؟:face_with_tears_of_joy::grinning_face_with_s...

خعلییی بده:confounded_face::weary_face::tired_face:#کاری_از_...
۴۱

خعلییی بده:confounded_face::weary_face::tired_face:#کاری_از_...

#ازچی_متنفری؟#من_از_زندگی:)#کاری_از_me#پست_سیاه#جوک#طنز#باحا...
۱۴۷

#ازچی_متنفری؟#من_از_زندگی:)#کاری_از_me#پست_سیاه#جوک#طنز#باحا...

موافقا لایک:grinning_face_with_smiling_eyes::victory_hand:ن ...
۳۳

موافقا لایک:grinning_face_with_smiling_eyes::victory_hand:ن ...

اینو چاپ کنید بزارید رو ظرف آجیلاتون:face_with_tears_of_joy:...
۱۱

اینو چاپ کنید بزارید رو ظرف آجیلاتون:face_with_tears_of_joy:...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۲۰

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

کدومی؟؟من کفگیر:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_j...
۱۳۱

کدومی؟؟من کفگیر:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_j...