کاروان_حلب (۲ تصویر)

#کاروان_حلب هم با تمام کربلایی هایش به #مقصد رسید!
۰

#کاروان_حلب هم با تمام کربلایی هایش به #مقصد رسید!

هنگامی که عقل عاشق می شود!عشق عاقل می شود؛آنگاه شهید می شوی....
۰

هنگامی که عقل عاشق می شود!عشق عاقل می شود؛آنگاه شهید می شوی....