کاخ_سفید (۲۷ تصویر)

کلیپ: آموزش های قرون وسطایی صهیونیست های نژادپرست در مدارس◀️...
۱

کلیپ: آموزش های قرون وسطایی صهیونیست های نژادپرست در مدارس◀️...

🔶 #قهرمان منکانسپسیون پیچوتو.. زنی که 35 سال در حمایت از فلس...
۱

🔶 #قهرمان منکانسپسیون پیچوتو.. زنی که 35 سال در حمایت از فلس...

‏پرزنتیشن #کاخ_سفید تعداد فوتی‌های آمریکا را به عنوان «اهداف...

‏پرزنتیشن #کاخ_سفید تعداد فوتی‌های آمریکا را به عنوان «اهداف...

:large_orange_diamond: #کاخ_سفید برای مقابله با #کرونا دست ب...
۲

:large_orange_diamond: #کاخ_سفید برای مقابله با #کرونا دست ب...

#شهید_عبدالحمید_دیالمه:منتظر مینشینیم تا روزی پرچم سیدالشهدا...

#شهید_عبدالحمید_دیالمه:منتظر مینشینیم تا روزی پرچم سیدالشهدا...

#انتقام :fire: #انتقام  :fire: #کاخ_سفید برای #تروریست ها و ...
۱

#انتقام :fire: #انتقام :fire: #کاخ_سفید برای #تروریست ها و ...

:heavy_large_circle: ️ آری! تقصیر #خامنه‌_ای است...!سلام حضر...
۱

:heavy_large_circle: ️ آری! تقصیر #خامنه‌_ای است...!سلام حضر...

:black_diamond_suit:سالها روشن فکران پوچ اندیش، در بوق و کرن...
۱

:black_diamond_suit:سالها روشن فکران پوچ اندیش، در بوق و کرن...

:white_left_pointing_backhand_index:پرچم #انقلاب #روح_الله_خ...
۱

:white_left_pointing_backhand_index:پرچم #انقلاب #روح_الله_خ...

به «کاخ سفید» باید نامه می‌نوشتند وزرا!اما #قاسم_سلیمانی هرگ...

به «کاخ سفید» باید نامه می‌نوشتند وزرا!اما #قاسم_سلیمانی هرگ...

تنها 4 تکاور تیرانداز از #کاخ_سفید دفاع می کنند که از میان 1...

تنها 4 تکاور تیرانداز از #کاخ_سفید دفاع می کنند که از میان 1...

زمان برای آمریکایی ترین عضو کابینه رو به پایان است!:small_bl...

زمان برای آمریکایی ترین عضو کابینه رو به پایان است!:small_bl...

چند#دانستنی درمورد#کاخ_سفید
۲

چند#دانستنی درمورد#کاخ_سفید

وقتی میخوای اثبات کنی خیلی احمقی:movie_camera: وقتی رئیس کار...

وقتی میخوای اثبات کنی خیلی احمقی:movie_camera: وقتی رئیس کار...

معترضین رفتن دم#کاخ_سفید یه مرغ گنده شبیه#ترامپ رو باد کردند...
۲

معترضین رفتن دم#کاخ_سفید یه مرغ گنده شبیه#ترامپ رو باد کردند...

پرچم #صربستان یکی از دو پرچمی است که در طول تاریخ #آمریکا در...
۱

پرچم #صربستان یکی از دو پرچمی است که در طول تاریخ #آمریکا در...

:heavy_large_circle:️ پاسخ سخنگوی #کاخ_سفید درباره بازداشت ۴...

:heavy_large_circle:️ پاسخ سخنگوی #کاخ_سفید درباره بازداشت ۴...

سایت تفریحی فاندل: کاخ سفید در متن برنامه کاری خود به جای نا...
۲

سایت تفریحی فاندل: کاخ سفید در متن برنامه کاری خود به جای نا...

زمان برای آمریکایی ترین عضو کابینه رو به پایان است!:small_bl...
۱

زمان برای آمریکایی ترین عضو کابینه رو به پایان است!:small_bl...