ژست_کده (۱۸ تصویر)

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۸

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

اگـر کسـی را میشناسـید که به شما " تعهد " دارددوست داشـتنش ر...
۴

اگـر کسـی را میشناسـید که به شما " تعهد " دارددوست داشـتنش ر...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۱۷

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

عشقتو تگ کن:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_fac...
۱۲

عشقتو تگ کن:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_fac...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:کپشن رو حتما بخونید:smi...
۲

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:کپشن رو حتما بخونید:smi...

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:ما نسل در برزخ مانده ایمشیرینی د...
۲

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:ما نسل در برزخ مانده ایمشیرینی د...

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟! چون از رها کردن چیزهایی که باعث غ...

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟! چون از رها کردن چیزهایی که باعث غ...

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:من میگم باید یکی باشه که تورو بل...

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:من میگم باید یکی باشه که تورو بل...

:ok_hand_sign:تاریخ که بمانَد !جغرافیا هم با ما خوب تا نکرد ...

:ok_hand_sign:تاریخ که بمانَد !جغرافیا هم با ما خوب تا نکرد ...

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:بی محلی میکنید  تا بیشتر قدرتان ...
۹

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:بی محلی میکنید تا بیشتر قدرتان ...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۳

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

نظرتون در مورد عکس و متن:smiling_face_with_heart-shaped_eyes...
۶

نظرتون در مورد عکس و متن:smiling_face_with_heart-shaped_eyes...

تگ کن:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_hear...
۵

تگ کن:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_hear...

.رفیق جانتونو تگ کنید:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::h...
۱۱

.رفیق جانتونو تگ کنید:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::h...

.نظرتون رو درمورد عکس و متن بگید :smiling_face_with_heart-sh...
۶

.نظرتون رو درمورد عکس و متن بگید :smiling_face_with_heart-sh...

.نظرتون رو درمورد عکس و متن بگید:smiling_face_with_heart-sha...
۱

.نظرتون رو درمورد عکس و متن بگید:smiling_face_with_heart-sha...

.نظرتون رو درمورد عکس و متن بگید:smiling_face_with_heart-sha...
۱

.نظرتون رو درمورد عکس و متن بگید:smiling_face_with_heart-sha...