ژست_خانم (۶ تصویر)

هر جور خودت رو دوست داشته باشیبه آدم ها هم یاد میدی همون جور...
۲

هر جور خودت رو دوست داشته باشیبه آدم ها هم یاد میدی همون جور...

. :maple_leaf:گفته بودی که چرا محو تماشای منیآنچنان مات، که ...

. :maple_leaf:گفته بودی که چرا محو تماشای منیآنچنان مات، که ...

:leaf_fluttering_in_wind:.مرا مست کردیشرابی مگر ؟.گرفتی مراش...

:leaf_fluttering_in_wind:.مرا مست کردیشرابی مگر ؟.گرفتی مراش...

:maple_leaf: .گرچه پشت پلکها مشغول پنهان کاری اندچشمهایت بر ...

:maple_leaf: .گرچه پشت پلکها مشغول پنهان کاری اندچشمهایت بر ...

°باور ما نمی شود در سر ما نمی رود از گذر سینه ی ما یار دگر گ...

°باور ما نمی شود در سر ما نمی رود از گذر سینه ی ما یار دگر گ...

:yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart:.خواننده‌ی کتیبه‌ی...

:yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart:.خواننده‌ی کتیبه‌ی...