نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چه_باید_کرد (۲ تصویر)

۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مقابله و براندازی آن را ندارد . و یا نعمت ھائی ھستند که موجب بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان ...

۳– بیماری ھا یا عذابهای پروردگارند که در اینصورت کسی توان مقابله و براندازی آن را ندارد . و یا نعمت ھائی ھستند که موجب بیداری انسان و تزکیه نفس و پالایش تن و روان می شوند که در این صورت انسان بایستی بر آن ھا صبور باشد و با ...

۴ اسفند 1398
13K
«رفتیم عروسی. فرمودند از غذاها هم عکس بگیرین. رفتیم تو سالن غذاخوری، با چنین صحنه شگرفی روبرو شدیم. #چه_باید_کرد #تصویردلخراش»

«رفتیم عروسی. فرمودند از غذاها هم عکس بگیرین. رفتیم تو سالن غذاخوری، با چنین صحنه شگرفی روبرو شدیم. #چه_باید_کرد #تصویردلخراش»

۱۷ مرداد 1397
48