چه (۶۳۶ تصویر)

#چه.کنم؟!🙂🙂
۱

#چه.کنم؟!🙂🙂

are you my love¿¡~.. #چانبک #چانیول #بکهیون
۱۴

are you my love¿¡~.. #چانبک #چانیول #بکهیون

باید یـادمان بـماند..سختی سنگرهای کمین را...هـور را... ،  نی...
۱

باید یـادمان بـماند..سختی سنگرهای کمین را...هـور را... ، نی...

باید یـادمان بـماند..سختی سنگرهای کمین را...هـور را... ،  نی...

باید یـادمان بـماند..سختی سنگرهای کمین را...هـور را... ، نی...

#چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد❤️ #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس...
۱

#چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد❤️ #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس...

#گفت: "بخاطر خودت از تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر آسیب نبین...
۱۱

#گفت: "بخاطر خودت از تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر آسیب نبین...

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...

#خدا رحم کرد #خداروشکر همه سالمن #خداروسپاس بخیرگذشت #چه خوب...
۸

#خدا رحم کرد #خداروشکر همه سالمن #خداروسپاس بخیرگذشت #چه خوب...

#چه  #بی صدا  #شکسته  #شد  #تـمــام #استخوان #عـــــــــــشـ...

#چه #بی صدا #شکسته #شد #تـمــام #استخوان #عـــــــــــشـ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...