چهل_سالگی_انقلاب (۱۱۳ تصویر)

. . .#خطـــــــر_سقوطجاده ے عاشقی انقلابلغزنده است!!!باید هم...

. . .#خطـــــــر_سقوطجاده ے عاشقی انقلابلغزنده است!!!باید هم...

#عکسهای_من_علی  #آلبوم_عکس #کافه_عکس #مجله_عکس_ارغوانی #کانا...

#عکسهای_من_علی #آلبوم_عکس #کافه_عکس #مجله_عکس_ارغوانی #کانا...

#numberones #ali_az59  #altin_poosh #altinpoosh
 #گوشی
 #گوش...

#numberones #ali_az59 #altin_poosh #altinpoosh #گوشی #گوش...

#numberones #ali_az59  #altin_poosh #altinpoosh
 #گوشی
 #گوش...

#numberones #ali_az59 #altin_poosh #altinpoosh #گوشی #گوش...

عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم تشییع #طلبه_شهید مصطفی قاسمی ...
۲

عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم تشییع #طلبه_شهید مصطفی قاسمی ...

از اوضاع وحشتناک #اقتصادی و معیشتی ناراحتی؟؟ قِر تو کمرت خشک...
۱

از اوضاع وحشتناک #اقتصادی و معیشتی ناراحتی؟؟ قِر تو کمرت خشک...

به سنّت هرسال مهم‌ترین رخدادها و "ترین"های سال را می‌نویسم ک...
۳

به سنّت هرسال مهم‌ترین رخدادها و "ترین"های سال را می‌نویسم ک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #چهارشنبه...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #چهارشنبه...