چهل_سالگی (۷۳ تصویر)

#متن_زیبای #چهل_سالگی هميشه فكر مي كردم از چهل سالگى كه بگذر...

#متن_زیبای #چهل_سالگی هميشه فكر مي كردم از چهل سالگى كه بگذر...

چهل سالگی
۴

چهل سالگی

آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری نگاه می‌کند. فکر می‌کند ...

آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری نگاه می‌کند. فکر می‌کند ...

#عکسهای_من_علی  #آلبوم_عکس #کافه_عکس #مجله_عکس_ارغوانی #کانا...

#عکسهای_من_علی #آلبوم_عکس #کافه_عکس #مجله_عکس_ارغوانی #کانا...

#معرفی_کتاب  #چهل_سالگی 📚همه جوان‌ها بالاخره یک روز عاشق می‌...

#معرفی_کتاب #چهل_سالگی 📚همه جوان‌ها بالاخره یک روز عاشق می‌...

#numberones #ali_az59  #altin_poosh #altinpoosh
 #گوشی
 #گوش...

#numberones #ali_az59 #altin_poosh #altinpoosh #گوشی #گوش...

#numberones #ali_az59  #altin_poosh #altinpoosh
 #گوشی
 #گوش...

#numberones #ali_az59 #altin_poosh #altinpoosh #گوشی #گوش...

آدم وقتی جوان است ، به پیری جور دیگری فکر می‌کندفکر می‌کند پ...

آدم وقتی جوان است ، به پیری جور دیگری فکر می‌کندفکر می‌کند پ...

خیلی قدیمترها، سر را که می‌بریدند، روی گردن روغن داغ می‌ریخت...
۱۱

خیلی قدیمترها، سر را که می‌بریدند، روی گردن روغن داغ می‌ریخت...

همه جوان ها بالاخره یک روز عاشق می شوند ولی همه زندگی به هما...
۸

همه جوان ها بالاخره یک روز عاشق می شوند ولی همه زندگی به هما...

عشق های دوران جوانی همین ستاره ها هستند و تو هر وقت به ستاره...

عشق های دوران جوانی همین ستاره ها هستند و تو هر وقت به ستاره...

طرف با پول این مملکت، در #تلویزیون چندین سریال ساخته اما امر...
۱

طرف با پول این مملکت، در #تلویزیون چندین سریال ساخته اما امر...