چقدر (۱۱۲ تصویر)

#چقدر دلم می خواهد درسایه سکوتِ آرامدرخت هایِ سربه آسمان کشی...
۸

#چقدر دلم می خواهد درسایه سکوتِ آرامدرخت هایِ سربه آسمان کشی...

#عکس_نوشته_عاشقانه

#عکس_نوشته_عاشقانه

#چقدر = بهت فرصت دادم و تو عوض نشد
#چقدر = حصرت یه کاراییو خ...

#چقدر = بهت فرصت دادم و تو عوض نشد #چقدر = حصرت یه کاراییو خ...

🌼گیسوی شب🌼 #پارت اول....🌼🌼🌼امروز چرا همه چیز متفاوت بود احسا...
۳

🌼گیسوی شب🌼 #پارت اول....🌼🌼🌼امروز چرا همه چیز متفاوت بود احسا...

#چقدر ساحل غروب دلگیر شده #عاشقانه
۱

#چقدر ساحل غروب دلگیر شده #عاشقانه

#چقدر آهنگهای قشنگ در این دنیا وجود داشت که من نشنیده بودم، ...
۱۷

#چقدر آهنگهای قشنگ در این دنیا وجود داشت که من نشنیده بودم، ...

#چقدر زیباست:ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻗﻔﻠﺶ ﻧﮑﻦﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳ...
۹

#چقدر زیباست:ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻗﻔﻠﺶ ﻧﮑﻦﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳ...

#چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ...

#چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#چقدر سخته

#چقدر سخته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala