چـای (۱ تصویر)

✅ ✔ ️کاش می شد تمامِ آدم های غمگین و تنهایِ جهان را در آغوش ...
۱۱۹

✅ ✔ ️کاش می شد تمامِ آدم های غمگین و تنهایِ جهان را در آغوش ...