چشم (۱۷۱۸ تصویر)

#یا_ابا_صالح_المهدی طالبِ خونِ خدا، مَتى تَرانا وَ نَراکَیاب...

#یا_ابا_صالح_المهدی طالبِ خونِ خدا، مَتى تَرانا وَ نَراکَیاب...

خود واقعی ات را پنهان نکن...#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هن...

خود واقعی ات را پنهان نکن...#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هن...

رها تر از رهایی....#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هنر #فرکام ...

رها تر از رهایی....#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هنر #فرکام ...

لباس و زرق و برق نشان انسان بودن نیست ،هست؟#چشم #پروفایل #بی...

لباس و زرق و برق نشان انسان بودن نیست ،هست؟#چشم #پروفایل #بی...

#چشم 💩ی 😍

#چشم 💩ی 😍

دیوانگی مرا هیچکس نفهمید....#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هن...

دیوانگی مرا هیچکس نفهمید....#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هن...

مارا از مرگ میترسانند ،انگار ما زنده ایم :)#چشم #پروفایل #بی...
۴

مارا از مرگ میترسانند ،انگار ما زنده ایم :)#چشم #پروفایل #بی...

تنهایی واقعی را وقتی میفهمی که در شرایط سخت قرار بگیری....#چ...

تنهایی واقعی را وقتی میفهمی که در شرایط سخت قرار بگیری....#چ...

و من رها تر از همیشه......#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هنر ...

و من رها تر از همیشه......#چشم #پروفایل #بیو #آثارهنری #هنر ...

چشم ها سخن های زیادی برای گفتن دارند...برای شناخت آدم ها خوب...
۲

چشم ها سخن های زیادی برای گفتن دارند...برای شناخت آدم ها خوب...

فراموش نخواهیم کرد....ضربه ای که #ترامپ #ملعون به ما زد....و...
۳

فراموش نخواهیم کرد....ضربه ای که #ترامپ #ملعون به ما زد....و...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

نگاه حرام

نگاه حرام

___هو المنان___.زن را برای تبلیغات می خواهند... خواهرم!.. از...
۴

___هو المنان___.زن را برای تبلیغات می خواهند... خواهرم!.. از...

کودمش رو دارین
۳

کودمش رو دارین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

digikala