چشمانت (۱۱۷ تصویر)

دیوانگی
۲

دیوانگی

#صبحها_موهایت_راازمقابلِ #چشمانت کناربزن #تانگینِ همچون #عقی...
۳

#صبحها_موهایت_راازمقابلِ #چشمانت کناربزن #تانگینِ همچون #عقی...

تمام فصل #چشمانت رادوست دارم... #بارانی که باشد پاییزش میشوم...
۰

تمام فصل #چشمانت رادوست دارم... #بارانی که باشد پاییزش میشوم...

تمام‌ شهر را گشتمکه پیدایت کنم‌ اما..نه خود بودی نه چشمیکه ش...
۳

تمام‌ شهر را گشتمکه پیدایت کنم‌ اما..نه خود بودی نه چشمیکه ش...

#چشمانت  #خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته #زیبا #لاکچری #شیک #هنر
۲

#چشمانت #خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته #زیبا #لاکچری #شیک #هنر

🚫🔴 #senhora 🔴🚫 #چشمانت #شکارگاه من استچونان #ستارگان کوچک !و...
۳

🚫🔴 #senhora 🔴🚫 #چشمانت #شکارگاه من استچونان #ستارگان کوچک !و...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫اننی اقرا فی عینیک میلاد النهار،اننی اقرا اسرا...
۱

🚫🔴 #senhora 🔴🚫اننی اقرا فی عینیک میلاد النهار،اننی اقرا اسرا...

با #چشمانت ❣بہ معراج می روم❣بهـشت کہ جای خود دارد..!😍💕❣💕:).....
۰

با #چشمانت ❣بہ معراج می روم❣بهـشت کہ جای خود دارد..!😍💕❣💕:).....

#چشمانت با من چه میکند ❣وقتی که فقط نگاهم میکنی ❣چنان دلم از...
۰

#چشمانت با من چه میکند ❣وقتی که فقط نگاهم میکنی ❣چنان دلم از...

#چشمانتتنها ویروسے استڪہ واگیر نداردولے درمان هم نداردیڪ درد...
۰

#چشمانتتنها ویروسے استڪہ واگیر نداردولے درمان هم نداردیڪ درد...

با من از #چشمانت بگوکه میخانه ای ست در نهانِ جانماز #باد بگو...
۰

با من از #چشمانت بگوکه میخانه ای ست در نهانِ جانماز #باد بگو...

جنگ با ظلم و سیاهی باور و ایمان ماستترس از شیطان ندارد هرکه ...
۰

جنگ با ظلم و سیاهی باور و ایمان ماستترس از شیطان ندارد هرکه ...

یڪ غزل مهمان #چشمانت شدمیڪ جهنم سوختم من تا ابد ...
۰

یڪ غزل مهمان #چشمانت شدمیڪ جهنم سوختم من تا ابد ...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...
۰

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...
۰

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...
۰

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود .نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #...

یڪ غزل مهمان #چشمانت شدمیڪ جهنم سوختم من تا ابد ...
۰

یڪ غزل مهمان #چشمانت شدمیڪ جهنم سوختم من تا ابد ...

#شعری سپیدنوشتمباخوشه ی پروینِ  #چشمانتمبادا  #شکارچیان تورا...
۰

#شعری سپیدنوشتمباخوشه ی پروینِ #چشمانتمبادا #شکارچیان تورا...

#یک‌ شنبه ها مسیح #چشمانت مرا به پاک ترین #معبدِ دنیا (آغوشت...
۰

#یک‌ شنبه ها مسیح #چشمانت مرا به پاک ترین #معبدِ دنیا (آغوشت...