چشای (۱۴ تصویر)

#مست #چشای  ابی رومیخام  :pensive_face::pensive_face::pensiv...
۱

#مست #چشای ابی رومیخام :pensive_face::pensive_face::pensiv...

#دنیای #آرزوهام #تو #چشای #هیز #تو #نیس #:heavy_black_heart:...

#دنیای #آرزوهام #تو #چشای #هیز #تو #نیس #:heavy_black_heart:...

هعی...#عوضی...#اعتراف کن چی تو #صداته کع منو #مست میکنه....م...
۵۲

هعی...#عوضی...#اعتراف کن چی تو #صداته کع منو #مست میکنه....م...

تو #چشای تو یه#جادوی خاصی هس:purple_heart:

تو #چشای تو یه#جادوی خاصی هس:purple_heart:

#لعنتی_چشات#چشای هیز تو از هزاراتا هیز،هیزتره:white_smiling_...
۶

#لعنتی_چشات#چشای هیز تو از هزاراتا هیز،هیزتره:white_smiling_...

#چشای لیسا اینجا کار دس هممون داد:neutral_face:#درخواستی #Li...
۴

#چشای لیسا اینجا کار دس هممون داد:neutral_face:#درخواستی #Li...

#چشای توخدای من:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:#مخاطب خ...
۲

#چشای توخدای من:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:#مخاطب خ...

دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #...
۱۱

دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #...

چشای منو ابجیم جیییییییییییییییییییییییغ ...من سمت راستیع#چش...
۱۵

چشای منو ابجیم جیییییییییییییییییییییییغ ...من سمت راستیع#چش...

◀اینم بیوگرافی من▶بنام خدا ↜ زهرا↝ هسدم ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ب ﺩﻧﯿﺎ ...
۲

◀اینم بیوگرافی من▶بنام خدا ↜ زهرا↝ هسدم ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ب ﺩﻧﯿﺎ ...

همه تَرسَم شُده گَر مَن بِرِسَم کربُبَلاکه شَوَد حاجَتِ دِله...
۱

همه تَرسَم شُده گَر مَن بِرِسَم کربُبَلاکه شَوَد حاجَتِ دِله...

◀اینم بیوگرافی من▶بنام خدا ↜ مررریم↝ هسدم ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ب ﺩﻧﯿ...
۳۳

◀اینم بیوگرافی من▶بنام خدا ↜ مررریم↝ هسدم ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ب ﺩﻧﯿ...