چرچیل (۱۸ تصویر)

در زندگی دوراه وجود دارد..راه اول. راه دوم....هرکدومو‌بری .....

در زندگی دوراه وجود دارد..راه اول. راه دوم....هرکدومو‌بری .....

⭕️ این‌ سازه یخچال فریزر نیست ، مجسمه #چرچیل را در محفظه گذا...

⭕️ این‌ سازه یخچال فریزر نیست ، مجسمه #چرچیل را در محفظه گذا...

#دروغ از دهان یک سیاستمدار خارج می‌شود،اما میلیون‌ها نفر دیگ...

#دروغ از دهان یک سیاستمدار خارج می‌شود،اما میلیون‌ها نفر دیگ...

#حرف_حساب_جواب_ندارع#ایران#چرچیل#تاثیر_گذار#عبرت #مسئول#احمق...
۶

#حرف_حساب_جواب_ندارع#ایران#چرچیل#تاثیر_گذار#عبرت #مسئول#احمق...

#بدانیم...پنج انسان سرشناسی که در #ایام_پیری مهم ترین کار را...
۲

#بدانیم...پنج انسان سرشناسی که در #ایام_پیری مهم ترین کار را...

بیاد برادرم:وقتی اسب های توانا اجازه ورودبه میدان مسابقه رو ...

بیاد برادرم:وقتی اسب های توانا اجازه ورودبه میدان مسابقه رو ...

دو قشر از مردم همیشه بدبختن:یکی اونایی کهحرف هیچکس رو گوش نم...

دو قشر از مردم همیشه بدبختن:یکی اونایی کهحرف هیچکس رو گوش نم...

در سال 1939 چه اتفاقات دیگری در جریان بود؟#ژاپن و #چین بمدت ...

در سال 1939 چه اتفاقات دیگری در جریان بود؟#ژاپن و #چین بمدت ...

سخنی از وینستون چرچیل شخصی که میتوانست جلوی جنگ جهانی دوم را...
۱

سخنی از وینستون چرچیل شخصی که میتوانست جلوی جنگ جهانی دوم را...

زنان یک جامعه را محدود کنید، آنها را توسری خور و حقیر کنید، ...

زنان یک جامعه را محدود کنید، آنها را توسری خور و حقیر کنید، ...

دوقشر از مردم همیشه بدبخت هستند:یکی آنهایی که حرف هیچکس را گ...

دوقشر از مردم همیشه بدبخت هستند:یکی آنهایی که حرف هیچکس را گ...

#چرچیل #اَسبهای_توانا #مسابقه #گرافیکطراح گرافیک شهریار جمال...

#چرچیل #اَسبهای_توانا #مسابقه #گرافیکطراح گرافیک شهریار جمال...

از مخالفت نهراسید، فقط وقتی بادبادکمی‌تواند بالا رود که با ب...
۲

از مخالفت نهراسید، فقط وقتی بادبادکمی‌تواند بالا رود که با ب...

امروز 22 اکتبر روز جهانی لکنت زبان است #رابرتز #داروین #نیوت...

امروز 22 اکتبر روز جهانی لکنت زبان است #رابرتز #داروین #نیوت...

من شخصاً دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم به من بیام...
۳

من شخصاً دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم به من بیام...

وقتی اسبهای توانا اجازه ورود به میدان مسابقه را نداشته باشند...
۱۲

وقتی اسبهای توانا اجازه ورود به میدان مسابقه را نداشته باشند...