چاره‌ای (۴ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴امام علی (ع) می‌فرماید:🍀هر چیزی ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث✴امام علی (ع) می‌فرماید:🍀هر چیزی ...

https://t.me/faryadsyah ( کانال تلگرامم) 
»»»»»»»»»»»»»«««««...

https://t.me/faryadsyah ( کانال تلگرامم) »»»»»»»»»»»»»«««««...

مبهوت مانده‌امچه بخوانم #تو را،که توهم خود هجوم #دردی وهم سی...
۱۷

مبهوت مانده‌امچه بخوانم #تو را،که توهم خود هجوم #دردی وهم سی...

شبکه تحلیلی نخبگان::memo: حادثه‌ای که همه‌ی معادلات را تغییر...

شبکه تحلیلی نخبگان::memo: حادثه‌ای که همه‌ی معادلات را تغییر...

digikala