چادری (۱۰۶۴ تصویر)

آقایون پیام حجاب رو درک می‌کنند.

آقایون پیام حجاب رو درک می‌کنند.

رهیافته

رهیافته

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀💟#چادری ها هم میتوانند #مُدرن باشند😌☘#چا...
۲

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀💟#چادری ها هم میتوانند #مُدرن باشند😌☘#چا...

بیاندیشیم
۱

بیاندیشیم

آزادی یا بی‌خردی
۲

آزادی یا بی‌خردی

#تلنگرحاج قاسم درونم میگه:شماتومجازی خودتو‌کنترل‌کن👌🏻نمیخادن...
۱

#تلنگرحاج قاسم درونم میگه:شماتومجازی خودتو‌کنترل‌کن👌🏻نمیخادن...

فضیلت را دوست می‌دارید یا فضیحت را
۱

فضیلت را دوست می‌دارید یا فضیحت را

شهدا و ارزشها

شهدا و ارزشها

آرایش ظاهر بهتر است یا آرایش باطن و اخلاق

آرایش ظاهر بهتر است یا آرایش باطن و اخلاق

من یک انسانم یا کالای جنسی
۱

من یک انسانم یا کالای جنسی

تمسخر تاوان داره.
۳

تمسخر تاوان داره.

پناه بر خدا

پناه بر خدا

نگاه دین به زن

نگاه دین به زن

دشمنان چرا اینهمه با حجاب مخالفند
۱

دشمنان چرا اینهمه با حجاب مخالفند

#تبلیغ با #چادر؟گناه #چادری ها بیشتر از#بی‌حجاب ها میشود اگر...

#تبلیغ با #چادر؟گناه #چادری ها بیشتر از#بی‌حجاب ها میشود اگر...

نسبت به کدامیک حس بهتری دارین
۲

نسبت به کدامیک حس بهتری دارین

بی‌حجابی تیر سه شعبه
۲

بی‌حجابی تیر سه شعبه

faght khoda
۲

faght khoda

تذکر از روی شفقت باشد.

تذکر از روی شفقت باشد.