پیکره (۵ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس #تندیس کریم خ...

#مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس #تندیس کریم خ...

#طراح #مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشیتندیس سوار کاس...

#طراح #مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشیتندیس سوار کاس...

#پیکره ی کاوه آهنگر به درخواست شورای ملی کُردهای عفرین سوریه...

#پیکره ی کاوه آهنگر به درخواست شورای ملی کُردهای عفرین سوریه...

#پیکره شاپور یکم#ساسانی در دهانه غار شش کیلومتری بیشاپور کاز...
۳

#پیکره شاپور یکم#ساسانی در دهانه غار شش کیلومتری بیشاپور کاز...