پیشگو (۲ تصویر)

درس خوندن خیلی رو مخه خیلیی مارو از کار و زندگی عقب میندازه😐...
۱۲

درس خوندن خیلی رو مخه خیلیی مارو از کار و زندگی عقب میندازه😐...

ترک #پیشگو از #پوریا_پوتک تقدیم به همه ی#حریم شخصیا  #پیشنها...
۲

ترک #پیشگو از #پوریا_پوتک تقدیم به همه ی#حریم شخصیا #پیشنها...